Mẹo xử lý và làm mới đồ da

Các sn phm da dùng lâu ngày s b bám bn, mc hoc phai màu ít nhiu tùy cách mà chúng ta s dng, bo qun chúng. bài trước mình đã gii thiu cách sử dụng và bảo quản đồ da nhung thi gian s làm chúng "xung sc" dn do đó chúng ta cũng cn "tút" li đ nhng vt dng yêu quý được sáng bóng li như mi. Dưới đây mình s gii thiu mt s mo giúp các bn x lý, đánh bóng và làm mi đ da. Chúng ta cùng tìm hiu nhé!

1. Cách đánh bóng và làm mới đồ da
-C
1 - 4 ln mi năm bn nên dùng xi đánh giày không màu đ đánh bóng li đ da ca mình.

-Ngoài ra b
n có th s dng vi n mm có tm sa tươi chà mnh lên b mt da. Bn nh chà mnh tay và chà tht đu theo li xoay tròn. Sau đó, ly vi khô lau sch, các vt dng s mi và bóng ngay.

-Thêm m
t cách na là bn lc ly lòng trng trng gà, đánh nó ti ra tuyết. Sau đó nếu bn có ví da, túi xách da dùng lâu ngày b khô cng, hãy dùng lòng trng trng nói trên thm vào mt miếng vi sch đánh mnh lên b mt da ca ví, túi. Sau đó, chùi k bng khăn sch khác. Cam đoan các đ dùng y s mm mi và bóng ly như khi mi mua v vy.

-N
ếu nhng vt dng bng da hoc nhng vt dng bc da ca bn có v cũ k, phai màu, bn hãy dùng du thông có pha dm (ba phn du, mt phn dm) hoc d

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên