Những loại da được ưa chuộng

Đ tiếp tc cung cp kiến thc v da và các loi da thuc, và cũng tin đ các bn theo dõi tiếp bài viết sau thì chúng ta nên xem li mt chút những kiến thức về các loại da căn bản nhé.

Ti
ếp theo s là phn gii thiu nhng loi da đang được ưa chung nht và đang là xu hướng ca nhng nhà thiết kế thi trang trong năm 2014.

1. DA FULL ANILINE/SAUVAGE (A)

Là loi da được đáng tin nht vì v ngoài thu hút và s mm mi t nhiên ca chúng. Loi da này được nhum aniline trong quá trình thuc da và không có lp ph màu trên b mt da. Trong sn xut các sn phm da, chúng thuc hàng da dt đ bc nht vì ch có nhng phn tt nht được la chn mi có th sn xut ra da full aniline. Da Full Aniline d thm nước vì có đ xp t nhiên. Ngoài ra vì không có lp ph ngoài nên da thoáng khí và mm mi, có đ đàn hi tt, khó b gãy hơn các loi da khác.


2. DA PULL UP ANILINE (A)

Đây là 1 loi da Aniline (đã mô t trên) có thêm 1 lp trên cùng x lý bng cách đánh du và/hoc sáp. Loi da này còn g

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên